Výbor ČRS MO Kadaň oznamuje,

že již nyní je možné podávat přihlášky do řad členů naší MO Kadaň a pravděpodobně v únoru 2021 bude zahájeno školení nových či staronových rybářů pro rok 2021. Školení trvá 8 hodin a proběhne druhou sobotu v únoru 2021

Toto školení je podmínkou pro přijetí do řad kadaňských rybářů naší místní organizace. Noví členové budou pak oficiálně přijati do našich řad na Výroční členské schůzi, která se  bude konat v březnu příštího roku. Termín této schůze bude ještě upřesněn, proto sledujte vývěsku a naše internetové stránky. Přihlášku za člena naleznete na našich internetových stránkách. Dále bychom rádi upozornili všechny zájemce, že pokud se během roku nashromáždí dostatečné množství osob (alespoň 5)  můžeme školení nových rybářů provézt i v průběhu roku 2021.

členský výbor ČRS MO Kadaň
Přílohy:
Stahnout tento soubor (Prihlaska.pdf)Přihláška[ ]