Kolegové rybáři,
 
jelikož v prosinci nemáme úřední hodiny do 15.12., kdy je potřeba odevzdat úlovkový lístek pro pstruhovou vodu, je možné jej odevzdat do 29.12. na spolkovém domě nebo vhodit řádně vyplněný do poštovní schránky.
 
 
Za výbor MO předseda Vilém Friml