Výbor MO upozorňuje členy na usnesení z výroční členské schůze:

  • Osobní odevzdávání správně vyplněných úlovkových lístků. Ve vyjímečných případech poštou. Jiný způsob (vhození do schránky, popř. jiným způsobem se bude brát jako neodevzdání úlovkového lístku)!

Věnujte, prosím, pozornost správnosti vyplňování soupisu sumáře úlovků. Příklady vyplňování jsou na stránkách 71 a 72 Rybářského řádu a soupisu rybářských revírů. Kdo si nebude jistý, může využít nabídky našich dětí rybářského kroužku ke správnému vyplnění soupisu úlovků.

Každý náš člen může navíc využít nabídky kroužku mládeže, který se schází v našem rybářském domě každý čtvrtek od 16:00 do 17:00, pro odevzdání a kontrolu správně vyplněného úlovkového lístku.

Pro tento účel budou drženy mimořádné služby, 28. a 29. prosince 2021 od 16:00 do 18:00.

Od ledna roku 2011 pak platí, že nová povolenka se vydá pouze oproti správně vyplněnému úlovkovému lístku.

Po odevzdání úlovkových lístů bude možné v termínech služeb vydat i novou povolenku na rok 2021 po splnění všech členských poviností.

 

Úlovkový lístek na pstruhovou povolenku se odevzdává řádně vyplněný do 15. ledna 2022 a úlovkový lístek na mimopstruhovou povolenku se odevzdává řádně vyplněný do 15. ledna 2022.

Za výbor MO předseda Ing. Vilém Friml