Upozorňujeme naše členy na konání výroční členské schůze, která se bude konat dne 25.března 2023 v prostorách spolkového domu Sládkova 114 Kadaň. Začátek schůze je stanoven na 9,00 hodin.

 

Vážení kolegové rybáři,

 výbor MO si Vás dovoluje pozvat na Výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 25.03.2023 od 9,00 hodin v sídle spolku Sládkova 114, 43201 Kadaň vedle Finančního úřadu.

Program VČS 25.03.2023

dne 27.02.2023                                             výbor MO Kadaň

                                                                Vilém Friml – předseda MO Kadaň