Vážení kolegové rybáři,

blíží se konec rybolovné sezony a bude čas odevzdávání Vašich úlovkových lístků pro tento rok. Proto přijměte od nás několik rad jak správně vyplňovat Váš úlovkový lístek a jak správně vyplnit sumář úlovků pro odevzdání v naší MO. Nejzašší termín pro odevzdání sumáře úlovkového lístku je 15. leden 2024!

Pro všechny osoby vykonávající rybolov na revírech ČRS SÚS Ústí nad Labem platí povinnost zapisovat do záznamu o docházce revír příslušným číslem a zapisovat číslo podrevíru (pokud existuje). Do záznamu o docházce a přehledu o úlovcích se zapisuje do sloupce "Číslo revíru" - šestimístné číslo revíru uvedené v soupisu revírů a do sloupce "Podrevír" se zapisuje pořadové číslo části revíru (např. rybníku, propadliny, potoka atp.) - samozřejmě pokud podrevír existuje. Pokud se jedná o hlavní tok s existujícími podrevíry, označí se v kolonce "Podrevír" číslice 0. Pokud rybářský revír "Podrevíry" nemá, ponechá se tato kolonka prázdná.

Osoba provádějící rybolov je povinna

Lovící je povinen zapsat datum a číslo revíru s podrevírem (pokud existuje) nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků)ještě před zahájením lovu ryb na mimosptruhovém i pstruhovém rybářském revíru.

Od 01.01.2008 nově platí toto:

Pokud si lovící nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu, proškrtnout vodorovnou čárou nesmazatelným způsobem v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) příslušný řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo v dalším dnu. Po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem nevyplněné řádky v oddílu II povolenky (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek). Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě.