žádáme Vás pokud je to možné , aby jste platby za známky a povolenky plus brigády za rok 2024 platili na účet organizace

číslo účtu 941237309/ 0800 Česká spořitelna a.s. Kadaň

jako variabilní symbol nebo zpráva pro příjemce prosím napište Vaše jméno příjmění a hlavně datum narození. příklad Jenda Benda 21.11.1968

výsledná suma pro platbu se skládá například  : dospělí  - 700 Kč známka,  brigáda do 60 let věku včetně 1000 Kč  a 1900 Kč krajská mimopstruhová povolenka = 3600 Kč

Následně po platbě si můžete dojít v úřední den pro vystavené doklady na spolkový dům Sládkova 114 Kadaň

nezapomeňte si vzít Vaší legitimaci a platný státní rybářský lístek ( modrá karta)-.

Děkujeme za pochopení

výbor MO Kadaň